You are currently viewing Homepage Tinnitus House

Homepage Tinnitus House

Tinnitus is het waarnemen van irritante geluiden die niet via het oor binnenkomen. Bijna iedereen kent wel de tijdelijke, irritante piep in het oor na een rockconcert of ander evenement met veel lawaai. Maar voor sommigen houden de geluiden nooit op, ook niet na vele jaren. Voor hen zijn ze soms zo storend aanwezig, dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. .

Crowd Sourcing & Big Data

De afgelopen eeuw zijn de wetenschappelijke activiteiten verbonden geweest aan universiteiten of andere academische organisaties, overheidslaboratoria, of in de research & development van bedrijven. De laatste paar jaar zijn er echter projecten geweest die niet passen in de vorm van traditionele wetenschap en die gebruik hebben gemaakt van het verzamelen van “big data” om wetenschappelijke problemen op te lossen. In Nederland wordt dit ook wel “burgerwetenschap” genoemd. Het is wetenschappelijk onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door vrijwilligers, vaak in samenwerking met of onder begeleiding van wetenschappers met een professionele aanstelling.  In het geval van Tinnitus House ligt op dit moment de nadruk op het verzamelen van data (crowd sourcing), maar een opschalen naar “citizen science”  is zeker niet uitgesloten.

De opdracht luidde: produceer een website waarop een grootschalige enquete gehouden kan worden onder mensen met tinnitus. Volledige geannonimiseerd conform de nieuwste GDPR richtlijnen. De website moet de doelstellingen helder omschrijven, accurate informatie verstrekken en uitnodigen tot deelname aan het panel. 

De website is opgebouwd rond WordPress zodat meerdere leden van Stichting Brain Innovations de website kunnen onderhouden en uitbreiden 

www.tinnitushouse.org

Leave a Reply